Sommer i Skåbu

Skåbu har et rikt dyreliv. Rovfuglene og skogsfuglene er lettest å få øye på, men også mindre fuglearter er rikt representert.

Det er dagligdags å følge spor etter hare, rev, rådyr, røyskatt og elg. Ferdes du stille i skogen er elgen lett å komme innpå mot beiteområdene i Murudalen.

Skåbu har flere naturstier som forteller om bygdas forhistorie fra istiden og fram til vårt århundre. Her finner du minner om forfedrenes kamp for tilværelsen, og om deres bruk av naturressursene.

Fra toppen av Falkefangerfjellet har
du utsikt til fjell og blinkende fjellvann så langt øyet kan se.

Utallige elver, tjern og vann byr på mange fiskemuligheter for den populære fjellørreten.